Skilting på arbeidsplassen
Informasjon og nyhenede

Skilting på arbeidsplassen

I henhold til Arbeidsmiljølova og Internkontrollforskrifta har arbeidsgivaren ansvar for å ivareta tryggleiken i bedrifta til ein kvar tid. Vi har omfattande erfaring og høg kompetanse til å utføre ein helhetleg tryggleiksvurdering av di bedrift. Vi hjelper gjerne med ein gjennomgang av bygget ditt, så ikkje nøl å ta kontakt for ei synfaring på di bedrift!

I vår nettbutikk kan du finne eit breitt utval av skilt (nødutgang, fareskilt, grøn mann, brannslange, brannsløkkar mm).
Stikkord