Har du tenkt på sikkerheita i din bolig?
Informasjon og nyhende

Har du tenkt på sikkerheita i din bolig?

Det er viktig å sjekke at brannsløkkingsapparatet er i god stand og lett tilgjengeleg i tilfelle ein brann skulle oppstå. Det blir anbefalt at brannsløkkaren vert kontrollert jevnleg for å sikre at han fungerer som den skal. Dersom brannsløkkingsapparatet er utgått på dato (5 eller 10 år) eller skada, må det til service eller bytast.

I tillegg er det viktig å ha fungerande røykvarslarar i heimen. Det blir anbefalt å ha røykvarslarar som ikkje er eldre enn 10 år, sidan eldre røykvarslarar kan ha redusert funksjonalitet. Det er viktig å sjekke røykvarslarane jevnleg og byte batteria minst ein gong i året.

Dersom du er usikker på kva du bør ha i heimen for å sikre god brannsikkerheit, kan du ta turen ned til oss i Strandgata 5A. Vi kan gi deg informasjon om kva brannsikkerheitsprodukt som passar til din heim.
Stikkord