Varme arbeide
Kurstilbod

Varme arbeide

Varme arbeid er ein prosess som inneber høge temperaturar, og det kan vere risikofylt utan tilstrekkeleg opplæring. Som ein sertifisert arbeidar vil du få kunnskap om trygg praksis og førebygging av brann og ulykker på arbeidsplassen.

Kursplan første halvår 2024


19.april (ledige plassar)
07.mai (ledige plassar)
28.juni (ledige plassar)


Ynskjer di bedrift kurs kun for sine tilsette utfører vi dette utanom dei oppgitte datoar.

SERTIFISERINGSKURS I VARME ARBEIDER PRIS KR 1990,-

Påmelding til mail - myklebustbrannsikring@gmail.com

«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og - utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.»

Korleis sertifiserer du deg eller dine tilsette? Kontakt oss på myklebustbrannsikring@gmail.com

Stikkord
Relaterte artikler