Myklebust Brannsikring ANS vart grunnlagt i januar 1995 og endra selskapsforma til AS i desember 2018. Målet vårt er å utføre brannførebyggjande arbeid. Vi tilbyr kontroll og service av handsløkkjarar og brannslangar, inspeksjon av røykventilasjon, sjekk av førstehjelpsutstyr og held ulike kurs.

Verkstad
Vår verkstad har godkjenning frå Rådet for Vedlikehald av Brannslokkemateriell (www.rvb.no) og utfører eit breitt spekter av service, reparasjonar og påfyllingar for ulike typar brannsløkkingsutstyr.

Ta kontakt med oss på telefon (+47) 400 37 630 eller send e-post til myklebustbrannsikring@gmail.com.