Myklebust Brannsikring AS tek personvern på alvor og forpliktar oss til å beskytte den personlege informasjonen til alle besøkande på vår nettside. Me samlar inn og brukar kun personopplysningar som er nødvendige for å tilby tenestene våre, og me vil aldri dele eller selje denne informasjonen til tredjepartar.

Vi vil kun halde på personopplysningane så lenge det er nødvendig for å oppfylle føremålet med innsamlinga eller for å oppfylle lovkrav. Me tek også dei nødvendige tekniske og organisatoriske tiltaka for å beskytte personopplysningane mot uautorisert tilgang, endring, offentleggjering eller øydelegging.

Myklebust Brannsikring AS samlar inn personopplysningar på vår nettside når du registrerer deg for nyheitsbrev, sender inn kontaktskjema eller kjøper produkt frå vår nettbutikk. Me kan samle inn informasjon som namn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøpshistorikk og andre relevante opplysningar for å gi deg ein betre oppleving på vår nettside.

Vi nyttar oss også av informasjonskapslar (cookies) for å forbetre brukaropplevinga på vår nettside. Du kan velje å avvise informasjonskapslar ved å endre innstillingane i nettlesaren din, men merk at dette kan påverke funksjonaliteten og brukaropplevinga på vår nettside.

Vi kan oppdatere vår personvernpolicy frå tid til annan for å reflektere eventuelle endringar i våre tenester eller lovkrav. Me tilrår at du regelmessig sjekker denne sida for å halde deg oppdatert om vår personvernpolicy.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller bekymringar angåande vår personvernpolicy.