Kor ofte skal brannsløkkingsapparat kontrollerast?
Informasjon og nyhende

Kor ofte skal brannsløkkingsapparat kontrollerast?

I Noreg skal brannsløkkingsapparat kontrollerast av autorisert personell årleg for bedrifter, offentlege institusjonar og fellesareal i borettslag/sameige. For brannsløkkingsapparat i bustader, skal kontroll utførast av autorisert personell kvart femte år, men monge vel å få utført dette oftere.

Det er også viktig å kontrollere at apparatet er plassert på en synlig og lett tilgjengelig plass, og at det er fri for hindringar. I tillegg bør du sjekke at trykkmåleren syner at apparatet er fullt og at det ikkje er synlege skadar eller rust på apparatet.

Husk at eit brannsløkkingsapparat kan være forskjellen på å begrense ein brann eller å forhindre ei katastrofe. Derfor bør du ta brannsikkerheit på alvor og sørge for at apparatet er i god stand og fungerer som det skal. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på korleis du skal kontrollere ditt brannsløkkingsapparat.

Vi tilbyr både CO2 sløkkar, pulversløkkar og skumsløkkara i vår nettbutikk.