CGS brannskap

Vanlig pris 1.216,00 kr
Salgspris 1.216,00 kr Vanlig pris
Moms inkludert.

CGS brannskap

Beskrivelse

Brannskåp vert nytta der ein treng å verne brannsløkkjaren mot ver og vind. Typiske område kan vere hamner, byggeplassar eller andre utsette stader. Skåpet vernar òg mot støv og skit inne på industriarbeidsplassar og liknande. Brannskåp vernar også brannslokkjaren mot hærverk, til dømes på skular eller på offentlege stader.

SORTIMENT STANDARD Standardutvalet har 22 forsterka festepunkt i skåpets rygg, noko som gir mange alternative måtar å feste det på kjøretøy eller vegg. Stor inspeksjonsvindauge. Skåpet kan monterast innan- og utandørs og tåler aggressive miljø som hamner, kjøretøy og industri. Luke med integrerte handtak. Labyrintsystem mot vatnlekkasje i skjøter.