Varme arbeide

Sertifiseringskurs og spesialarbeid

Det neste kurset er 27. oktober 2021 

Kursplan andre halvår 2021 for sertifiseringskurs i varme arbeide:

30.08.2021 
30.09.2021
27.10.2021
25.11.2021

Påmelding til mail post@myklebustbrannsikring.com

«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og - utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.»

Korleis sertifiserer du deg eller dine tilsette? Kontakt oss på post@myklebustbrannsikring.com

Vogn tilpasset bruk for varme arbeider. 2 stk pulverapparat s sløkkeeffekt 55A 233B C, hansker og brannteppe.