Varme arbeide

Sertifiseringskurs i Varme arbeider Pris kr 1900,-

Det neste kurset er 09.03.2023 i Ørsta

Kursplan første halvår 2023 for sertifiseringskurs i varme arbeide:

09.03.2023

30.03.2023
09.05.2023
12.06.2023


 


 

Ynskjer di bedrift kurs kun for sine tilsette utfører vi dette utanom dei oppgitte datoar
 

Påmelding til mail myklebustbrannsikring@gmail.com

«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og - utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.»

Korleis sertifiserer du deg eller dine tilsette? Kontakt oss på myklebustbrannsikring@gmail.com

Vogn tilpasset bruk for varme arbeider. 2 stk pulverapparat s sløkkeeffekt 55A 233B C, hansker og brannteppe. Kravet ved bruk av varme arbeider er 2 stk 6 kg/liter apparat.