Varme arbeide

Sertifiseringskurs i Varme arbeider

Det neste kurset er 09.06. 2022 i Ørsta

Kursplan andre halvår 2022 for sertifiseringskurs i varme arbeide:

05.09.2022  
12.09.2022
20.10.2022
24.11.2022

Ynskjer di bedrift kurs kun for sine tilsette utfører vi dette utanom dei oppgitte datoar
 

Påmelding til mail post@myklebustbrannsikring.com

«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og - utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.»

Korleis sertifiserer du deg eller dine tilsette? Kontakt oss på post@myklebustbrannsikring.com

Vogn tilpasset bruk for varme arbeider. 2 stk pulverapparat s sløkkeeffekt 55A 233B C, hansker og brannteppe. Kravet ved bruk av varme arbeider er 2 stk 6 kg/liter  apparat.