Varme arbeide

Sertifiseringskurs i Varme arbeider

Det neste kurset er 03. februar 2022 i Ørsta

Kursplan første halvår 2022 for sertifiseringskurs i varme arbeide:

03.02.2022  
28.02.2022
28.03.2022
12.05.2022
09.06.2022

Ynskjer di bedrift kurs kun for sine tilsette utfører vi dette utanom dei oppgitte datoar
 

Påmelding til mail post@myklebustbrannsikring.com

«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og - utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.»

Korleis sertifiserer du deg eller dine tilsette? Kontakt oss på post@myklebustbrannsikring.com

Vogn tilpasset bruk for varme arbeider. 2 stk pulverapparat s sløkkeeffekt 55A 233B C, hansker og brannteppe. Kravet ved bruk av varme arbeider er 2 stk 6 kg/liter  apparat.