Varme arbeide

Sertifiseringskurs og spesialarbeid

Det neste kurset er 30. april 2021 

Kursplan første halvår 2021 for sertifiseringskurs i varme arbeide:

30.04.2021 
07.05.2021
08.06.2021

Påmelding til mail post@myklebustbrannsikring.com

«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og - utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.»

Korleis sertifiserer du deg eller dine tilsette? Kontakt oss på post@myklebustbrannsikring.com

Vogn tilpasset bruk for varme arbeider. 2 stk pulverapparat s sløkkeeffekt 55A 233B C, hansker og brannteppe.