Varme arbeide

Sertifiseringskurs i Varme arbeider

Det neste kurset er 15.12. 2022 i Ørsta

Kursplan første halvår 2023 for sertifiseringskurs i varme arbeide:

09.02.2023
09.03.2023
06.04.2023
09.05.2023

Ynskjer di bedrift kurs kun for sine tilsette utfører vi dette utanom dei oppgitte datoar
 

Påmelding til mail post@myklebustbrannsikring.com

«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og - utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.»

Korleis sertifiserer du deg eller dine tilsette? Kontakt oss på post@myklebustbrannsikring.com

Vogn tilpasset bruk for varme arbeider. 2 stk pulverapparat s sløkkeeffekt 55A 233B C, hansker og brannteppe. Kravet ved bruk av varme arbeider er 2 stk 6 kg/liter apparat.