Ryggvernstige

0 from 5 / 0 Vote
1620.00 NOK
 • Kraftige sidevanger med lukket vangeprofil
 • Sklisikre stigetrinn
 • Ryggbøyler og vertikale ryggskinner
 • Kraftige veggfester
 • Stigen leveres i alle lengder
 • Maks. 2,5 m fra bakkenivå til første ryggbøyle
 • Maks. 6,0 m mellom hver hvileplattform
 • Stigen stikker 1 m over tak

 

Bruksområder:

 • Brannredningsstige
 • Inspeksjonstige
 • Adkomststige