Brannvernansvarleg

Vi hjelper deg med å utføre brannvernleiar-rolla i di bedrift.

Våre oppgåver:

- Innhentar dokumentasjon
- Utarbeidar instruksar
- Held øvingar
- Er med på tilsyn, med dertil oppfølgingsarbeide.

Ta kontakt om du treng hjelp med dette