AKOIA HÅNDDESINFEKSJONSGEL 500 ML

0 from 5 / 0 Vote
139.00 NOK

Fuktighetsledende hånddesinfeksjonsgel som desinfiserer hendene, samtidig får de til å lukte nydelig. Det er ikke noe å gjøre for å se hvordan tørre hender. Inneholder virkestoff 70% etanol. EN1500 godkjent og testet.

Kommer i pakke på 6 stk.

Beskrivelse 

AKOIA Hånddesinfeksjonsgel 500 ml Fuktighetssvikt hånddesinfeksjonsgel som desinfiserer hendene. Det er ikke noe å gjøre for å se hvordan tørre hender.

Bruk:

Bruk tilstrekkelig mengde produkt, og fordel den til å dekke hele overflaten på hendene. Ikke skyll.

Advarsel: Meget væske. Det er ikke noe å gjøre. Oppbevares for låve. Ikke utsett for varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Beholderen må være godt forseglet. Oppbevares på et godtventilert sted. Det er ikke noe å gjøre. Ved romtemperatur 25°C. Ikke bruk den på skadet eller irritert hud.

HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Hvis mulig, fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsett å skylle. Ved varig øyeirritasjon: Oppsøk lege. Inneholder virkestoff 70% etanol.

Innhold

Alkohol Denat. Aqua, propylenglykol, akrylater / C10-30 alkylakrylat kryss-polymer, parfyme (duft), glyserin, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) dråpe